Zienswijze Omgevingsvisie Deventer

Het visiedocument
In de Omgevingsvisie legt de gemeente Deventer haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit is de eerste stap in het proces richting de invoering van de Omgevingswet. Bij de totstandkoming van de Deventer Omgevingsvisie heeft de gemeente diverse maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners betrokken. De drie Expeditie Deventer bijeenkomsten leverden waardevolle input op voor de Deventer Omgevingsvisie. Dit resulteerde in het visiedocument in haar huidige vorm. Kijk op omgevingswet.deventer.nl voor meer informatie over deze totstandkoming. 

De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie inmiddels vrijgegeven voor inspraak. Hiervoor is de gemeente een formele zienswijzeprocedure gestart van 12 weken. 

Zienswijzeprocedure
Een zienswijze is een manier om uw mening te geven over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In dit geval dus de Omgevingsvisie. In een zienswijze beschrijft u met welke punten in de visie u het wel of niet eens bent en waarom. De punten kan de gemeente dan nog verwerken in het visiedocument, voordat deze definitief wordt gemaakt. Let wel, er is formeel geen beroep mogelijk ten aanzien van de Omgevingsvisie.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?
Zienswijze kunnen digitaal worden ingediend bij de gemeente. De zienswijze moet binnen de daarvoor gestelde termijn worden ingediend. Wilt u een zienswijze indienen op de Deventer Omgevingsvisie? Ga naar www.deventer.nl/zienswijze